ROTARY ve ROTARACT

Rotary Nedir? Rotaract Nedir? Neler Yapar?

Rotary Nedir?

 Rotary'nin amacı, hizmet etme idealini, bütün değerli girişimlerin temeli olarak teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle

• Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılması, • İş ve meslekte yüksek ahlak standartlarının uygulanmasını, bütün yararlı iş ve mesleklerin değerinin kabul ve takdir edilmesini ve her Rotaryenin, kendi işini ve mesleğini topluma hizmet için bir fırsat sayarak yüceltmesini, • Her Rotaryenin Hizmet idealini kişisel yaşamında, mesleki yaşamında ve toplumsal yaşamında uygulanmasını, • Hizmet idealinde birleşmiş çeşitli iş ve meslek sahipleri arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle uluslararası karşılıklı anlayışı, iyi niyet ve barışı teşvik etmek ve geliştirmektir. ROTARY İŞ VE MESLEK SAHİPLERİNİN TOPLUMA HİZMET KURULUŞUDUR. Rotary'de İlkeler Dünyada ilk Rotary Kulübü toplantısı Amerika Birleşik Devletlerinin lllinois Eyaleti, Chicago şehrinde 23 Şubat 1905 tarihinde yapıldı. Rotaryenlerin birlikte resmi öğle yemeği yeme geleneği ilk olarak 1909 yılında kurulan California Oakland Rotary Kulübünce başlatıldı. İlk Rotary Konvansiyonu 1910 yılında Chicago'da yapıldı. Amerika Birleşik devletleri dışında kurulan ve kabul edilen ilk Rotary Kulübü 1910 yılında Kanada, Manitoba Eyaletinde Winnipeg Rotary Kulübüdür. Kuzey Amerika dışında kurulan ilk Rotary Kulübü, 1911 yılında Irlanda'da kurulan Dublin Rotary Kulübüdür. Konuşma dili İngilizce olmayan ilk Rotary Kulübü 1916 yılında kurulan Küba'da Havana Rotary Kulübüdür. Güney Amerika'da kayıtlı ilk Rotary Kulüp, 1918 yılında Uruguay'da kurulan Montevideo Rotary kulübüdür. Asya'da kayıtlı ilk Rotary Kulüp, 1919 yılında Filipinlerde kurulan Manila Rotary Kulübüdür. Afrika kıtasında kayıtlı ilk Rotary Kulübü, 1921 yılında Güney Afrika'da kurulan Johannesburg Rotary Kulübüdür. Avusturalya kıtasında kayıtlı ilk Rotary Kulübü, 1921 yılında kurulan Melbourne Rotary Kulübüdür. Rotary Amaçları Dünyanın bazı bölgelerinde her haftalık normal toplantıların açılışında tüm üyeler ayağa kalkarak Rotary'nin amacını yüksek sesle ve hep birlikte okurlar. Rotary'nin ana tüzüğünde yazılı olan bu amaçlar. Rotaryenlerin kendi büroları veya çalıştıkları yerlerde duvara asılı olarak da bulunur. Rotary'nin amaçları hep bu şekilde ifade edilegelmiş değildir. 1906 yılında yapılan ilk kuruluşta üç amaç belirtilmişti: İş, iyi dostluk ve toplumun yararlarının gözetilmesi ve ilerlemesi amaçlar hedeflenmişti. 1910 yılına gelindiğinde, "Rotary'nin genişletilmesine daha çok önem verildiğinden, amaçların sayısı beşe çıkmıştı. 1915 yılında amaçların sayısı altı oldu. 1918 yılında amaçlar yeniden kaleme alında ve sayısı dörde indirildi. Bundan dört yıl sonra tekrar altıya çıkarıldı ve 1927 yılında yeniden değiştirildi. En sonunda, 1935 yılında yapılan Mexico Konvansiyonunda bu altı amaç yeniden yazılarak sayısı dörde indirildi. En son değişiklik 1951 yılında bu amaçlar süzülerek birleştirildi ve tek bir amaca, ama dört ayrı yolu hedefleyen tek bir amaç olarak yeniden ifade edildi. Rotary'nin amacı anahtar sözcük "HİZMET İDEALİ" kavramında yatar. bu ideal, kişinin tüm yaşamında başkalarına karşı düşünceli ve yardıma hazır davranış olarak özetlenebilir. Rotary amacının gerçek anlamı da budur.

Rotaract Nedir?

Rotaract, üyelerinin şahsi gelişmelerinde kendilerine yardım edecek bilgi ve becerilerini arttırmak, toplumlarının fiziksel ve sosyal gereksinimlerine hitap etmek ve dostluk ve hizmet çerçevesinde dünyadaki bütün insanlar arasında daha iyi ilişkiler kurmak için genç kız ve erkeklere fırsat veren ve Rotary kulüpleri tarafından desteklenen kulüplerdir.

Rotaract kulüplerinde toplumsal, uluslararası ve mesleki gelişime yönelik hizmetlerin geliştirilmesi bireysel ve takım çalışmaları yoluyla teşvik edilirken gençlerin kişisel ve liderlik konularında gelişimleri sağlanır

Rotaract üyeleri başka insanların hayat şartlarını iyileştirmenin yanı sıra, benzer hedef ve idealleri paylaşan kişilerle uzun yıllar ürecek sağlam dostluk bağları kurarak kendi hayatlarına da değerli bir katkı yaparlar. Rotaract’ın evrensel sloganı “Hizmet Yoluyla Dostluk” dur.

Rotaract`ın Amacı
Rotaract kulüpleri, tüm dünyada barışın ve uluslararası anlayışın gelişmesini hedefleyen evrensel çabanın bir parçasıdır. Bu çaba, toplum düzeyinde başlar ve sonu yoktur. Rotaractların Uluslararası Rotary (UR) ve Rotary Vakfı`nın bir çok olanağından yararlanabilirler. UR, Rotaract kulüplerinin gelişimi için yönetimsel destek sağlar.

	• Gençlerin mesleki ve liderlik yeteneklerini geliştirmek.
	• Yararlı her türlü uğraşı topluma hizmet fırsatı olarak değerlendirmek ve bunun gereğini kabul etmek
	• Ahlaki standartları, liderlik niteliği ve mesleki sorumluluk olarak tanımak, uygulamak ve geliştirmek
	• Toplumun ve dünyanın ihtiyaçlarını, problemlerini ve fırsatlarını daha iyi öğrenmeyi ve anlamayı sağlamak
	• Topluma daha iyi hizmet için bireysel ve grup çalışması olanakları sağlamak; insanlığa karşı uluslar arası iyi niyet ve anlayışı geliştirmek
	• Toplumsal hizmeti yerine getirirken ırk, din, meslek farklılığı gözetmemek, din ve politikayı hizmet ideali olarak savunmama

Neden Rotaract?
Geleceğin anne-babaları, iş dünyasının ve toplumların liderleri bugünün gençleri arasından çıkacaktır.Rotaract gibi programlar, gençlere toplum içinde sorumluluk sahibi ve üretken birer birey olmaları içir mükemmel birer fırsat sunmaktadır.

Hizmet Projeleri
"Kendinden önce hizmet" Rotary`yi yıllar boyunca ayakta tutan temel ilkedir. Bir Rotaract kulübünün hizmet projeleri de, kendi ülkesindeki ve tüm dünyadaki yaşam tandartlarının iyileştirilmesine yöneliktir.

Bu projeler, genellikle şiddet, uyuşturucu kullanımı, AIDS, açlık, çevre ve cehalet gibi günümüzün en önemli sorunların yöneliktir.

Her Rotaract kulübünün yılda en az iki büyük hizmet projesi gerçekleştirmesi istenir. Bu projelerden biri toplum hizmetleri alanında, diğeri ise uluslararası anlayışın gelişmesine yönelik olmalıdır ve kulüp üyelerinin tamamı ya da büyük bir çoğunluğu bu projelere katılmalıdır. Rotaract kulüplerinin gerçekleştireceği etkinliklerin kapsamı standart Rotaract Kulübü Ana Tüzüğü`nde belirtilmiştir

Liderlik Gelişimi
Bir Rotaract kulübünün, üyelerinin liderlik yeteneklerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri, yalnızca etkili birer lider yetiştirmeye değil, aynı zamanda bu yolla güçlü bir kulüp yapısını da oluşturmayı hedeflemelidir.

Bu alandaki önemli başlıklar şunlardır:
	• Toplum önünde konuşma yeteneğinin geliştirilmesi,
	• Rotaract`ı potansiyel üyelere daha etkili tanıtma etkinlikleri,
	• Üyeler arasında birlik ve beraberliğin sağlanması,
	• Hizmet projeleri ile ilgili sorumlulukların üyeler arasında dağıtımı ve gerekli yetkinin devri,
	• Projelerin topluma tanıtılması ve destek görmesi için medya araçlarının belirlenmesi,
	• Kulübün güçlenmesi için gerekli finansal kaynakların sağlanması,
	• Proje başarısının değerlendirilmesi.